Kaarten Bestellen

U kunt op verschillende manieren aan kaarten komen voor het concert op 10 november in de Nieuwe Kerk

    1. Via een koorlid
    2. Boekhandel Kunst- en Vliegwerk, Oude Kijk in ’t Jatstraat 10, Groningen
    3. Vrienden van de KOV zullen persoonlijk benaderd worden
    4. U kunt kaarten bestellen via: secretariaat@kov-groningen.nl

Wilt u het bedrag overmaken op het banknummer van de KOV:
NL85 INGB 000 101 93 18 t.n.v. KOV Groningen
o.v.v. aantal kaarten:  V(olwassenen) en/of J(ongeren)
en de naam waaronder u de kaarten hebt besteld

U krijgt een bevestiging van ons wanneer het bedrag is overgemaakt.
De kaarten zullen dan klaarliggen bij de kassa.

Volwassenen: € 20,00
Jongeren t/m 29 jaar € 15,00