Kaarten Bestellen

U kunt op verschillende manieren aan kaarten komen voor het concert op 24 maart in de Nieuwe Kerk
1. Via een koorlid
2. Boekhandel Kunst- en Vliegwerk, Oude Kijk in ’t Jatstraat 10, Groningen
3. Vrienden van de KOV zullen persoonlijk benaderd worden
4. U kunt kaarten bestellen via: secretariaat@kov-groningen.nl
Wilt u het bedrag overmaken op het banknummer van de KOV:
NL85 INGB 000 101 93 18 t.n.v. KOV Groningen
o.v.v. aantal kaarten:  V(olwassenen) en/of J(ongeren)
en de naam waaronder u de kaarten hebt besteld
U krijgt een bevestiging van ons wanneer het bedrag is overgemaakt.
De kaarten zullen dan klaarliggen bij de kassa.
Volwassenen € 18,00

Jongeren t/m 29 jaar € 13,00