Adverteren

Adverteren in het programmaboekje
Ook kunt u als bedrijf of instelling Concertkoor KOV financieel steunen. Eén van de mogelijkheden is het adverteren in het programmaboekje van een concert. De kosten daarvoor zijn:

  • voor een hele A5 bladzijde 100,-
  • voor een halve A5 bladzijde 60,-
  • voor eenderde A5 bladzijde 35,-

Wilt u meer weten? Mail dan naar info@kov-groningen.nl of vul het Informatieformulier in en verzend het.