Home

Concertkoor KOV


Concertkoor KOV (Katholieke Oratorium Vereniging) bestaat ruim 75 jaar. Op het repertoire staat geestelijke en wereldlijke muziek. Traditioneel zijn de concerten met het Noord Nederlands Orkest in De Oosterpoort te Groningen. Naast de grote concerten voert het koor ook kerkconcerten uit.… Lees meer

Jubileumconcert op 3 november 2018


Het Concertkoor KOV zingt op 3 november 2018 de Elias van F. Mendelssohn-Bartholdy olv Leendert Runia
Locatie: Martinikerk 19.30 uur
m.m.v. NASKA en 8 solisten
Meer informatie over het concert, de solisten en het bestellen  van de kaarten volgt in de loop van het jaar

Concertkoor KOV … jubileum … 80 jaar … Meezingmiddag “zingen in koor”


Concertkoor KOV (Katholieke Oratorium Vereniging) viert dit jaar haar tachtigjarig jubileum.
In het kader daarvan organiseert de KOV een aantal feestelijke activiteiten.

De eerste festiviteit heeft inmiddels plaatsgevonden.
Op zondag 4 februari 2018 hebben we een meezingmiddag georganiseerd voor alle KOV leden en andere belangstellenden in de leeftijdscategorie van 20-60 jaar.… Lees meer

meezingbanner